Algemene voorwaarden

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door een van onze podotherapeuten ontstaat er een zogenaamde “behandelovereenkomst”. Uit deze overeenkomst vloeit de verplichting voort om Podotherapie Mirna van Vught te vergoeden voor haar geleverde diensten.

Onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden

 • Facturering gebeurt indien mogelijk rechtstreeks aan de zorgverzekeraar direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. Als uw zorgverzekeraar niet gemachtigd is om bij u af te schrijven of de factuur deels betaalt, zal het resterende bedrag bij u gefactureerd worden.
 • Indien wij niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren wordt direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen aan u gefactureerd. U kunt de factuur per pin of contant in onze praktijk voldoen.
 • Indien u niet per pin wenst te betalen is het mogelijk om de factuur op rekening te voldoen.
 • Bij facturering op rekening hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen, ook indien de zorgverzekeraar nog niet aan u heeft vergoed.
 • U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekering.
 • Wanneer u in gebreke van betaling blijft behouden wij ons het recht voor incassomaatregelen te nemen. Wij schakelen hiervoor een deurwaarder in. De gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van de patiënt.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen omdat wij nooit 100% zeker zijn van de actuele voorwaarden. Uiteraard zullen wij hierin zo accuraat mogelijk zijn. Wij adviseren u dan ook de polisvoorwaarden te raadplegen.
 • De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming is voldoende. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

 

Annuleren afspraak

 • Gemaakte afspraken (mondeling, digitaal of telefonisch) kunnen tot 24 van te voren kosteloos geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden bij u in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. Een verzuimde factuur kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
 • Te laat komen betekent in principe een nieuwe afspraak maken of we behandelen de tijd die nog beschikbaar is indien de agenda dat toelaat.

 

Klachtenregeling

 • Mochten er klachten zijn dan dient u deze eerst met de betreffende podotherapeut te bespreken en wordt er naar een oplossing gezocht. Als er geen oplossing gevonden kan worden kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

 

Garantie

 • Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Zij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van een therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 • Zolen, orthesen en nagelbeugels zijn therapeutische voorzieningen en geen consumentengoed. Met deze therapeutische voorzieningen wordt beoogd klachten te verminderen of weg te nemen. Ten aanzien van een therapeutische voorziening is slechts een inspanningsverplichting van de zijde van de podotherapeut van toepassing.
 • Aanpassingen van zolen of orthesen binnen 3 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
 • Om de kwaliteit te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.