Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) oftewel aderverkalking

Informatie

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) oftewel aderverkalking

Aderverkalking, perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een aandoening van de beenslagaderen, waardoor een verminderde doorbloeding in de ledematen ontstaat. Men spreekt van perifeer arterieel vaatlijden als de wand van de slagaders verkalkt is door opeenhoping van vet en andere stoffen. Hierdoor raken de (slag)aderen vernauwd of verstopt. Slagaderen hebben als functie het transporteren van zuurstofrijk bloed naar huid, zenuwen en spieren. Door perifeer arterieel vaatlijden kunnen de huid, zenuwen of spieren te weinig zuurstofrijk bloed krijgen. Dit wordt ischemie genoemd.

Claudicatio Intermittens (CI) oftewel etalagebenen:

Als gevolg van ischemie kan er claudicatio intermittens ontstaan. Bij lichamelijke activiteit zoals lopen, is er extra zuurstof nodig. Hier zorgen de slagaderen voor. Door te nauwe slagaderen komt er te weinig zuurstof in de beenspieren. Dit veroorzaakt pijn in de kuiten, dijbenen of bil. Wanneer u rust door stil te blijven staan, komen de spieren tot rust, waardoor de zuurstof toeneemt en de pijn afneemt. Het steeds tijdelijk moeten stoppen om de pijn te verminderen, wordt daarom etalagebenen genoemd, oftewel claudicatio intermittens. Bij ernstige perifeer arterieel vaatlijden kan de patiënt bijna niet lopen doordat er te weinig bloed naar de benen stroomt. Dit wordt kritische ischemie genoemd.

 • Diabetes Mellitus.
 • Erfelijke factoren.
 • Roken.
 • Overgewicht.
 • Te weinig lichaamsbeweging.
 • Hoge bloeddruk.
 • Hoge cholesterol.
 • Ouderdom.
 • Pijn/ kramp na tijdje lopen (etalagebenen= claudicatio intermittens).
 • Pijn/ kramp ’s nachts.
 • Doof/ moe gevoel in benen.
 • Als u loopt krijgt u klachten, bij stilstaan verdwijnt de pijn binnen 10 minuten.
 • Etalagebenen bij een verstopte slagader naar de benen.
 • Hartinfarct bij een verstopte kransslagader van het hart.
 • Beroerte / CVA bij een verstopte slagader naar de hersenen.
 • Stoppen met roken.
 • Gezond eten, waardoor cholesterolgehalte in bloed wordt verlaagd.
 • Veel bewegen, eventueel looptraining bij een fysiotherapie. Lopen zorgt voor aanmaak nieuwe bloedvaatjes.
 • Dotteren van een slagader, plaatsen van een stent of operatie.
 • Voetzorg bij podotherapeut ter voorkoming van wondjes/ druk- of eeltplekken.

Afspraak maken

Laten we samen beter worden
Wij helpen u met stappen vooruit!