Introductie start opleiding kinderpodotherapie

Wat is podotherapie?

Binnen het vak podotherapie kan er vol trots worden meegedeeld dat na de specialisaties diabetespodotherapie en sportpodotherapie ook kinderpodotherapie op de markt is gebracht.

Met deze nieuwe opleiding staan kinderen centraal en worden alle ins en outs toegelicht.
In de opleiding wordt kennis over de normale en abnormale groei en ontwikkeling bij kinderen bestudeerd. De kennis gaat terug vanuit de embryonale fase (zwangerschap) tot adolescentie 18 jaar. Tijdens de opleiding wordt er les gegeven in communicatie tot het kind en het omgaan met de rol van podotherapeut bij een ouder-kindrelatie.H3

Bij podotherapie Mirna van Vught komen veel kinderen met klachten en willen wij de kinderen zo goed mogelijk, met de beste kennis en behandelmogelijkheden, helpen om klachtenvrij te zijn. Via een interdisciplinaire samenwerking wordt er gewerkt. Collega Amber van Kilsdonk is in januari 2021 gestart met deze opleiding. H3

Laten we samen beter worden
Wij helpen u met stappen vooruit!