mirna-van-vught

VERGOEDINGEN:

De behandeling door podotherapeuten valt niet onder de basisverzekering. Podotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het merendeel van de zorgverzekeraars vergoedt een groot deel van de behandelingen. Als u een bezoek brengt aan de praktijk, is het verstandig om bij uw zorgverzekeraar te informeren wat precies verzekerd is.

Heeft u diabetes met een verhoogd risico op complicaties dan vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats.

Voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar in 2015 kunt u klikken op de onderstaande link:
http://www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht

Als het nog niet duidelijk is, neem dan zelf contact op met uw zorgverzekeraar.