mirna-van-vught

Wie vergoed podotherapie?

Is podotherapie verzekerd?
De behandeling door podotherapeuten valt niet onder de basisverzekering.
Podotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoedingen voor podotherapie vallen niet onder het eigen risico. Het merendeel van de zorgverzekeraars vergoedt een groot deel van de behandelingen en/of zolen. Als u een bezoek brengt aan onze praktijk, is het verstandig om van tevoren bij uw zorgverzekeraar te informeren wat de vergoedingen zijn. In geval van onduidelijkheden raden wij u aan om contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Heeft u diabetes met een verhoogd risico op complicaties dan vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats.

Voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar in 2019 kunt u klikken op het onderstaande vergoedingenoverzicht:

Vergoedingenoverzicht